od 31.12.2019 | 

213, 223, 233, 263, 773

Zakończenie remontu skrzyżowania ul. Korabnickiej i Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem remontu ul. Kazimierza Wielkiego i Korabnickiej w Skawinie, od dnia 31.12.2019 r. (wtorek) linie 213, 223, 233263 zostaną przywrócone na stałe trasy, natomiast linia 773 zostanie skierowana na swoją docelową trasę (przez ul. Kazimierza Wielkiego i Korabnicką). Jednocześnie, dla linii 213, 223263 zostanie przywrócone funkcjonowanie przystanku „Skawina Cmentarz” w kierunku Czerwonych Maków P+R.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687