od 21.12.2018 | 

22, 117, 132, 242

Wyłączenie z eksploatacji torowiska w ciągu ul. Mrozowej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.11.2018 r. (sobota) nastąpiło wyłączenie z eksploatacji na czas nieokreślony torowiska tramwajowego w ulicy Mrozowej. W związku z tym, zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (stan na dzień 21.12.2018 r.):

linia 22 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki – … – al. Solidarności – Kombinat – Ujastek Mogilski – Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
linie 117 i 242 – kursują po trasach czasowo zmienionych: Kombinat – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Darwina – … – Łuczanowice / Krzysztoforzyce. Na zmienionym odcinku trasy linie obsługują następujące przystanki: „Mrozowa n/ż” (oba na ul. Mrozowej), „Blokowa” (na ul. Blokowej w kierunku Łuczanowic / Krzysztoforzyc oraz na ul. Mrozowej w kierunku Kombinatu). Przystanek „Lubocza PKP n/ż” w kierunku Wadowa wyznaczony został na ul. Blokowej przed skrzyżowaniem z ul. Łowińskiego;
linia 132 – trasa podstawowa i obecna trasa wariantowa przez ul. Wańkowicza pozostają bez zmian. Zostały uruchomione kursy wariantowe realizowane tylko w dni powszednie, w następujący sposób:
w okresie szczytu porannego (tylko kursy w kierunku Kombinatu): Dworzec Główny Zachód – … – al. Solidarności – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Łowińskiego – Mrozowa – Ujastek – Kombinat;
w okresie szczytu popołudniowego (tylko kursy w kierunku Dworca Głównego Zachód): Kombinat – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Łowińskiego – Mrozowa – Ujastek – al. Solidarności – … – Dworzec Główny Zachód;
na nowym odcinku trasy kursy wariantowe obsługują kolejno następujące przystanki: „Mrozowa n/ż” (na ul. Mrozowej), „Blokowa” (na ul. Blokowej w kierunku Walcowni oraz na ul. Mrozowej w kierunku Kombinatu), „Lubocza PKP n/ż” (na ul. Blokowej przed skrzyżowaniem z ul. Łowińskiego), „Walcownia” (na ul. Łowińskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Mrozową), „Agencja Kraków Wschód n/ż”, „Blokowa” i „Mrozowa n/ż” (wszystkie trzy na ul. Mrozowej w kierunku Kombinatu);
kursy wariantowe linii 132 realizowane w szczycie porannym przez Walcownię zatrzymują się na przystanku przelotowym „Kombinat” jak dla linii 142 w kierunku Os. Na Stoku. Przystanek końcowy „Kombinat” dla tych kursów wyznaczony został w miejscu obecnego przystanku końcowego linii 117, 138 i 242.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność w autobusach linii 132 na odcinku Aleja Róż – Walcownia – Kombinat oraz w autobusach linii 117 i 242 na odcinku Kombinat – Lubocza PKP.

Za utrudnienia przepraszamy!

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687