od 15.08.2019 | 

144, 194

Przywrócenie przejazdu w ciągu al. Kijowskiej

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.08.2019 r. (czwartek – Święto Wniebowzięcia NMP) zostanie przywrócony ruch pojazdów w ciągu al. Kijowskiej, przez przebudowane skrzyżowanie z ul. Królewską. W związku z powyższym, linie 144194 zostaną przywrócone na stałe trasy.

 Uwaga! Nie ulegają zmianie trasy linii zastępczych 704713 oraz aktualne trasy czasowo zmienione linii 102664.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687