od 12.10.2020 | 

111, 131, 141, 161, 181

Korekty rozkładów jazdy

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.10.2020 r. (poniedziałek) na wniosek pasażerów zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy w dni powszednie:

  • linia 111 – korekta odjazdu z Pleszowa z godz. 12:40 na godz. 12:25;
  • linia 131 – korekta odjazdu z Pleszowa z godz. 6:24 na godz. 6:39 oraz z Chałupek z godz. 6:40 na godz. 6:55;
  • linia 141 – korekty odjazdów z Pleszowa z godz. 15:40 na godz. 15:55 i z godz. 16:40 na godz. 16:55 oraz z Przylasku Rusieckiego z godz. 15:51 na godz. 16:06 i z godz. 16:51 na godz. 17:06;
  • linia 161 – korekta odjazdu z Pleszowa z godz. 13:55 na godz. 14:19 i z godz. 14:55 na godz. 15:10;
  • linia 181 – korekta odjazdu z Pleszowa z godz. 16:07 na godz. 16:22 oraz z Kujaw z godz. 16:17 na godz. 16:32.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności