od 22.02.2020 | 

156, 166

Korekty rozkładów jazdy

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że na wniosek pasażerów, od dnia 22.02.2020 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy:

  • linia 156 – zostaną wprowadzone zmiany większości godzin odjazdów w dni powszednie. Dodatkowo, częstotliwość kursowania w okresie międzyszczytowym zostanie zwiększona do 45 minut. Ponadto, ulegną zmianie nastąpujące godziny odjazdów w dni świąteczne: z Czerwonych Maków P+R z godz. 5:37 na godz. 5:42 oraz z Sidziny z godz. 5:53 na godz. 5:58;
  • linia 166 – zostaną wprowadzone zmiany godzin odjazdów. Ponadto, zostanie uruchomiony dodatkowy kursy realizowany z Sidziny o godz. 4:12.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687