od 18.01.2021 | 

Linie tramwajowe i autobusowe

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie po zakończeniu ferii zimowych

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem ferii zimowych oraz utrzymaniem większości ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, od dnia 18.01.2021 r. (poniedziałek) Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

Linie tramwajowe:

  • linie 61217 – w dalszym ciągu będą zawieszone;
  • linie 1182024 – częstotliwość kursowania w dni powszednie w okresie międzyszczytowym zostanie zwiększona do 10 minut;
  • pozostałe linie tramwajowe będą funkcjonować bez zmian (z częstotliwością jak w okresie świąteczno-noworocznym i feryjnym).

Linie autobusowe:

  • linie 132155166429482 – w dalszym ciągu będą zawieszone;
  • 413 – zostanie przywrócona i będzie funkcjonować jak przed okresem świątecznym (w dni powszednie i w soboty);
  • pozostałe linie autobusowe będą funkcjonować bez zmian (z częstotliwością jak w okresie świąteczno-noworocznym i feryjnym).

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności