Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
Przebudowy ulicy Sosnowieckiej w Krakowie

Przebudowy ulicy Sosnowieckiej w Krakowie

otwarte-audyty
Rozbudowa ul. Piltza polegająca na przebudowie chodnika i budowie równoległych miejsc postojowych

Rozbudowa ul. Piltza polegająca na przebudowie chodnika i budowie równoległych miejsc postojowych na dz nr 26, 214/4 wraz z budową zjazdu do dz nr 26 obr 42 Podgórze w Krakowie

otwarte-audyty
Budowa drogi gminnej KDD2 na działkach nr 21, 23/7, 22/11 obręb 42 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze

Budowa drogi gminnej KDD2 na działkach nr 21, 23/7, 22/11 obręb 42 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze

otwarte-audyty
Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VI

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VI – odcinek ul. Puszkarskiej od skrzyżowania z ul.Puszkarską boczną do skrzyżowania z ul. Walerego Sławka

otwarte-audyty
Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap V

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap V – odcinek ulicy Przyjaźni Polsko-Więgierskiej od skrzyżowania z ul. Puszkarską do skrzyżowania z ul. Turowicza  

otwarte-audyty
Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap IV

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap IV – odcinek ulicy Turowicza od skrzyżowania z ul. Przyjaźni Polsko Wegierskiej do połączenia z Trasą Łagiewnicką

otwarte-audyty
Przebudowa ul. Wielickiej w zakresie likwidacji skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wielicką oraz budowy skrzyżowania na ul. Wielickiej wraz z ulicą do skrzyżowania KD/D.5 i KD/D.4

Przebudowa ul. Wielickiej w zakresie likwidacji skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Wielicką oraz budowy skrzyżowania na ul. Wielickiej wraz z ulicą do skrzyżowania KD/D.5 i KD/D.4

otwarte-audyty
Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VIII

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VIII – Odcinek przejścia przez Park w rejonie Galerii Bonarka

otwarte-audyty
Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VII

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VII – odcinek ulicy Walerego Sławka od skrzyżowania zul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską