Budowa zabudowy mieszkaniowej przy al. Pokoju i ul. Fabrycznej

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z USŁUGAMI ORAZ ZESPÓŁ ZABUDOWY BIUROWEJ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI NA DZIAŁKACH NR 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 398/11 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE WRAZ Z DROGAMI, CHODNIKAMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ WJAZDEM PRZY ALEI POKOJU I UL. FABRYCZNEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu

Pobierz - 84_Audyt_Fabryczna.doc - 80KB

Pobierz - SYTUACJA-OPIS-5-ETAP-2-ZIKIT-1.pdf - 2.95MB

Pobierz - PRZEKRÓJ-F-F-1.pdf - 278KB

Pobierz - PRZEKRÓJ-G-G-1.pdf - 289KB

Pobierz - OPIS-2-ETAP-2-ZIKIT-1.doc - 96KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687