Trasa VeloRudawa (Ru)

Opracowanie  Koncepcji  Programowej  Budowy I Etapu  Zintegrowanej  Sieci  Tras  Rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  z podziałem na zadania: Zadanie  nr  7  –  VeloRudawa  (Ru)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 Opinia audytu

Pobierz - 76_Audyt_PVR_VP.doc - 70KB

III Audyt

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_orientacja_1.1.pdf - 6.03MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.1_02.pdf - 672KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.2_02.pdf - 723KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.3_02.pdf - 3.02MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.4.pdf - 9.18MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.5_02.pdf - 8.64MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.6.pdf - 8.98MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.7.pdf - 1019KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.8.pdf - 862KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.9.pdf - 726KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.10.pdf - 816KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.11.pdf - 2.67MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.12.pdf - 2.15MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.13.pdf - 1014KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.14.pdf - 783KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.15.pdf - 657KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_alternatywa_2.16.pdf - 976KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_alternatywa_2.17_02.pdf - 812KB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_alternatywa_2.18_02.pdf - 8.57MB

Pobierz - VRu-Miasto_Krakow_widocznosc_focha_02.pdf - 4.34MB

II Opinia audytu

Pobierz - 72_Audyt_PVR_VP2.doc - 76KB

II Audyt

Pobierz - MTR_Ru_orientacja_rys.1_031.pdf - 13.49MB

Pobierz - MTR_Ru_syt_legenda_rys.2.0.pdf - 314KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.1.pdf - 393KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.2.pdf - 475KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.3.pdf - 624KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.4.pdf - 362KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.5.pdf - 445KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.6.pdf - 469KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.7.pdf - 736KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.8.pdf - 788KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.9.pdf - 889KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.10.pdf - 852KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.11.pdf - 769KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.12.pdf - 696KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.13.pdf - 856KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.14.pdf - 700KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.15.pdf - 1012KB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.16.pdf - 3.41MB

Pobierz - MTR_Ru_sytuacja_rys.2.17.pdf - 1.21MB

Opinia audytu z dnia 7 sierpnia 2015

Pobierz - 67_Audyt_PVR_VP.doc - 72KB

————————————————

Pobierz - MTR_Ru_orientacja_rys.1_02.pdf - 5.99MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_Legenda_rys.2.0.pdf - 454KB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.01.pdf - 623KB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.02.pdf - 637KB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.03.pdf - 1.52MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.04.pdf - 698KB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.05.pdf - 1.16MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.06.pdf - 1.38MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.07.pdf - 2.63MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.08.pdf - 1.49MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.09.pdf - 2.04MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.10.pdf - 1.75MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.11.pdf - 1.59MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.12.pdf - 2.5MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.13.pdf - 1.91MB

Pobierz - 689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.14.pdf - 1.29MB

Pobierz - MTR_VRu_KP_opis.pdf - 270KB

Termin składania uwag w formie komentarzy : 6.VIII.2015r.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687