Trasa VeloPrądnik (VP)

Opracowanie  Koncepcji  Programowej  Budowy I Etapu  Zintegrowanej  Sieci  Tras  Rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  z podziałem na zadania: Zadanie  nr  7  –  VeloPrądnik  (VP)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 76_Audyt_PVR_VP1.doc - 70KB

Audyt III

Pobierz - MTR_VP_KP_ZIKIT_m.Krk_orientacja_05_rys.12.pdf - 10.69MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.11.pdf - 827KB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.21.pdf - 1.53MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.31.pdf - 2.37MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.41.pdf - 1.47MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.51.pdf - 1.62MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.61.pdf - 3.95MB

Opinia  II audytu

Pobierz - 72_Audyt_PVR_VP.doc - 76KB

Audyty II

Pobierz - MTR_KP_VP_orientacja_m.Krakow_rys.11.pdf - 7.84MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.11.pdf - 795KB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.21.pdf - 1.57MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.31.pdf - 3.01MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.4a1.pdf - 2.26MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.4b1.pdf - 2.23MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.51.pdf - 2.48MB

Pobierz - MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.61.pdf - 4.5MB

Opinia  I audytu z dnia 7 sierpnia 2015

Pobierz - 67_Audyt_PVR_VP.doc - 72KB

————————————————

Pobierz - MTR_VP_KP_ZiKIT_opis_02.pdf - 771KB

Pobierz - MTR_VP_KP_orientacja_m.Krakow_rys.1.pdf - 4.14MB

Pobierz - ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.1.pdf - 962KB

Pobierz - ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.2.pdf - 1.1MB

Pobierz - ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.3.pdf - 4.27MB

Pobierz - ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.4.pdf - 3.93MB

Pobierz - ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.5.pdf - 3.23MB

Pobierz - ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.6.pdf - 2.29MB


Termin składania uwag w formie komentarzy :6.VIII.2015r.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30