Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie

Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich

Ostateczna wersja projektu

Pełna dokumentacja (zip)

Pobierz - 01_Wielicka-PLAN-SYTUACYJNY-3.pdf - 2.55MB

Opinia audytu:

Pobierz - 70_Audyt_Wielicka.doc - 78KB

Projekt skorygowany z uwagi na problemy, które pojawiły się na etapie realizacji

Pobierz - 01_Wielicka-PLAN-SYTUACYJNY-2015-09-08.pdf - 2.59MB

 

Opinia audytu:

Pobierz - 68_Audyt_Wielicka.doc - 79KB

—————————————————

Pobierz - 01_Wielicka-PLAN-SYTUACYJNY.pdf - 3.21MB

Pobierz - 02_Wielicka-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf - 237KB

Termin składnia uwag w formie komentarzy: 30.VII.2015

5 odpowiedzi na “Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie”

 1. Wnioskuję o wprowadzenie zmiany w oznakowaniu – nakazu skrętu w prawo dla pojazdów wyjeżdżających z ulicy bocznej do ul. Wielickiej (droga dojazdowa do UMK) w ul. Wielicką. Obecnie, ze względy na bardzo duży ruch pojazdów na ul. Wielickiej oraz tramwajów, skręt w lewo jest niebezpieczny, a pojazdy długo oczekują na wykonanie tego manewru. Może to utrudniać ruch rowerów po przejeździe dla rowerów oraz powodować sytuacje niebezpieczne.

 2. Wjazd na działkę 85/13 (przy torach kolejowych) wykonać analogicznie do wjazdu na stację benzynową tj. wyniesiony ciąg pieszo rowerowy.
  Nie stosować krawężników/obrzeży prostopadle do DDR
  Zastosować krawężnik wzdłuż DDR prostopadle do wjazdu.
  Drogę dla rowerów na wjazdach wykonać z masy bitumicznej w kolorze czerwonym układanej mechanicznie. Nie stosować czerwonej farby do pomalowania czarnej masy!
  Na projekcie nie zaznaczono istniejących słupków “U” przy budynku Wielicka 24 oraz po przeciwnej stronie wjazdu do Urzędu Miasta, czy te słupki zostaną zlikwidowane?
  Przy wjeździe na śluzę rowerową na Wielickiej nie stosować sygnalizacji, ustawić znaki ustąp pierwszeństwa oraz nakaz skrętu w prawo w najmniejszym rozmiarze.

 3. – poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy do minimum 3 m. – zgodnie ze Standardami infrastruktury rowerowej dla Miasta Krakowa
  – przeanalizować możliwość poszerzenia do 2,5 m. odcinka prowadzącego ddr pomiędzy drzewami
  – zachować ciągłość ddr przy zjazdach (zastosować krawężniki równolegle do osi ddr, nie prostopadle)

  – na etapie projektu budowlanego dowiązać wysokości przejazdów do niwelety ddr
  – ze względu na duże natężenie ruchu pieszego poszerzyć ciąg pieszy na północno-zachodnim narożniku skrzyżowania Wielicka – Powstańców Wielkopolskich – przesunąć ddr bliżej wyłukowania tego skrzyżowania

 4. – zachować ciągłość ddr (asfalt modyfikowany koloru czerwonego) na zjeździe na działkę 85/13

  w projekcie stałej organizacji ruchu należy przewidzieć słupki
  blokujące U12c w rejonie budynku przy ul. Wielickiej 24
  uniemożliwiające nielegalne parkowanie na ddr
  – w rejonie dowiązanie
  do istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej rozważyć inną
  organizacje ruchu zamiast substandardowego cpr (punktowo zawężonego do
  2,7m) prowadzić jednokierunkowe 1,5m ddry – kierunek w stronę Bieżanowa
  przewidzieć równolegle z chodnikiem, kierunek w stronę Limanowskiego
  prowadzić między drzewami
  – odcinek między
  wyjazdem z tunelu a al. Powstańców Wielkopolskich zamiast ciągu
  pieszo-rowerowego projektować jako samodzielną 3,0m drogę rowerową, na
  wylocie z tunelu zastosować węzeł rowerowy z łukami R min=4,0m, który
  zapewni widoczność pomiędzy rowerzystami i pieszymi
  – w rejonie przystanku Cmentarz Podgórski
  pomiędzy istniejącym chodnikiem a projektowanymi rozwiązaniami występują
  znaczne różnice wysokości. Plan sytuacyjny nie przewiduje budowy muru oporowego, jedynie poszerzenie skarpy. Jak zostanie rozwiązany ten problem?

 5. Zespół audytowy nie dopuszcza zastosowania 2 cm odsloniecia kraweznika na zjezdzie przy nasypie kolejowym. należy zaproponowac inne rozwiazanie, które zapewni właściwe odwodnienie.

  Należy zastosować słupki zabezpieczające przed nielegalnym parkowaniem w rejonie zjazdu do UMK.

  Skorygować łuk CPR przy wylocie z tunelu po stronie centrum, tak by poprawić widoczność.

  Przejazd rowerowy oraz śluzę rowerową zlokalizować od zewnętrznej strony skrzyżowania na południowo-wschodnim wlocie.

  Rozważyć możliwość zastosowania przejazdów rowerowych o szerokości 3m.

  Zastosować automatyczną detekcję dla rowerzystów na wszystkich przejazdach (detektory umieszczone na wszystkich wysepkach).

  Projektant poinformował, iż lampy pokazane na planie sytuacyjnym, które zlokalizowane są w środku DDR, w rzeczywistości nie kolidują z projektowaną DDR.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687