Rozbudowa ul.Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 142, 143/3, 144/2 obr. 51 Podgórze

Rozbudowa ulicy Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami postojowymi, budową zewnętrznych instalacji: elektrycznej (w tym oświetlenia terenu), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym), budową wewnętrznych instalacji: wody, elektrycznej, słaboprądowej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach nr 142, 143/3, 144/2 obr. 51 Podgórze, przy ul. Wielickiej w Krakowie”

Opinia audytu dla korekty dokumentacji – 2

Pobierz - 144_Audyt_Wielicka.docx - 44KB

Korekta dokumentacji – 2

Pobierz - sytuacja-2.pdf - 7.3MB

Pobierz - przekroje-charakterystyczne.pdf - 443KB

Opinia audytu dla korekty dokumentacji

Pobierz - 140_Audyt_Wielicka.docx - 43KB

Korekta dokumentacji 

Pobierz - sytuacja-1.pdf - 1.44MB

Pobierz - prze_char.pdf - 319KB

Pobierz - opis_techniczny-1.pdf - 133KB

Opinia audytu

Pobierz - 138_Audyt_Wielicka.docx - 43KB

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - sytuacja.pdf - 1.47MB

Pobierz - przekrój_konstr.pdf - 357KB

Pobierz - opis_techniczny.pdf - 135KB

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 136_Audyt_Wielicka.docx - 43KB

Pobierz - rys1_sytuacja.pdf - 1.48MB

Pobierz - rys2_przekrój_konstr.pdf - 333KB

Pobierz - opis-techniczny.pdf - 139KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687