Rewaloryzacja Parku Krakowskiego

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla rewaloryzacji istniejącego Parku Krakowskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-985, położonego na terenie Dzielnicy V Krowodrza na działce nr 652/3 obręb 4 Krowodrza, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji

Opinia audytu

Pobierz - 95_Audyt_Park-Krakowski_3.doc - 80KB

Dokumentacja po uwzględnieniu  uwag audytu 

Pobierz - projekt_zagospodarowania_Park_Krakowski.pdf - 3.89MB

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 95_Audyt_Park-Krakowski_2.doc - 80KB

Pobierz - F__PARK_KRAKOWSKI_SYTUACJA-ARG-21-03-12_gajda-04-08-2016_UzgodnienieZIKIT_3-Model-1.pdf - 6.31MB

Pobierz - T__398.1_PARK-KRAKOWSKI_Nowy-Projekt_20-05-16_PKI-V-Park-Krak-05-08-16-druk_A1-A5_ZIKiT-Model-1.pdf - 868KB

Pobierz - Rowerzyści.pdf - 563KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687