Psi wybieg przy ul. Stojałowskiego w Krakowie

Psi wybieg przy ul. Stojałowskiego w Krakowie – utwardzenie terenu na działkach nr 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 69/2, 66/7, 66/3 obręb 63, 65 Podgórze oraz ogrodzenie i montaż obiektów małej architektury na działkach 183/9, 190/6, 66/6, 71/2, 71/3, 70/3, 66/7 obręb 63, 65.

Pobierz - PZT01.pdf - 878KB

Pobierz - NAW04.pdf - 272KB

Pobierz - NAW03.pdf - 273KB

Pobierz - NAW02.pdf - 252KB

Pobierz - NAW01.pdf - 288KB

Pobierz - D01.pdf - 372KB

Pobierz - Stojalowskiego-projekt-budowlany-opis-11_09_20.pdf - 1.27MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności