PRZEBUDOWA UL. RZEMIEŚLNICZEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. WADOWICKĄ W KRAKOWIE

PRZEBUDOWA UL. RZEMIEŚLNICZEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. WADOWICKĄ W KRAKOWIE

Opinia audytu 

Pobierz - 87_Audyt_Wadowicka-2.doc - 79KB

oraz

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO BIUROWEGO, ŚREDNIOWYSOKIEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA DZIAŁKACH NR 161/6, 160/3, 159/3, 312/2 OBR. 30 JEDN. EWID. PODGÓRZE WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW Z DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ I WADOWICKIEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu 

Pobierz - 87_Audyt_Wadowicka-1.doc - 80KB

Pobierz - sytuacja_skrzyzowanie.pdf - 626KB

Pobierz - sytuacja_droga-wewnętrzna.pdf - 684KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30