PRZEBUDOWA UL. RZEMIEŚLNICZEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. WADOWICKĄ W KRAKOWIE

PRZEBUDOWA UL. RZEMIEŚLNICZEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. WADOWICKĄ W KRAKOWIE

Opinia audytu 

Pobierz - 87_Audyt_Wadowicka-2.doc - 79KB

oraz

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO BIUROWEGO, ŚREDNIOWYSOKIEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA DZIAŁKACH NR 161/6, 160/3, 159/3, 312/2 OBR. 30 JEDN. EWID. PODGÓRZE WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW Z DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ I WADOWICKIEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu 

Pobierz - 87_Audyt_Wadowicka-1.doc - 80KB

Pobierz - sytuacja_skrzyzowanie.pdf - 626KB

Pobierz - sytuacja_droga-wewnętrzna.pdf - 684KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687