Przebudowa drogi publicznej – ul. Tynieckiej wraz z budową zjazdu publicznego na działkę nr 107/2 obr. 74 Podgórze

Przebudowa drogi publicznej – ul. Tynieckiej
(działka nr 306 obr. 74 Podgórze) wraz z budową zjazdu publicznego na działkę nr 107/2 obr. j/w, w celu obsługi komunikacyjnej zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku produkcyjno – magazynowego na działkach nr 105/2, 106/2, 107/2 obr. 74 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 151_Audyt-_Tyniecka.docx - 36KB

Pobierz - RYS-NR-1_plan-sytuacyjny.pdf - 2.12MB

Pobierz - RYS-2_konstrukcja_Tyniecka.pdf - 669KB

Pobierz - RYS-3_-profil-zjazdu.pdf - 118KB

Pobierz - RYS-4-drogi.pdf - 119KB

Pobierz - opis-techniczny_pas-wyłczenia_Tyniecka.pdf - 72KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687