Przebudowa zjazdu z al. Jana Pawła II

Przebudowa zjazdu z al. Jana Pawła II dla zadania
“Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji opadowej i sanitarnej, gazową wraz z kotłownią, ogrzewczą, elektryczną, telekomunikacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; wraz z
zagospodarowaniem terenu w tym: układem komunikacji pieszej i kołowej, stanowiskami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi na terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, elektrycznymi i oświetlenia terenu, przebudową
linii napowietrznej nn, murami oporowymi wraz z rozbiórką istniejącego budynku jednorodzinnego przy al. Jana Pawła II w Krakowie”

Opinia audytu

Pobierz - 162_Audyt-_Jana-Pawła-II.docx - 36KB

Pobierz - 01_Plan-orientacyjny.pdf - 1.73MB

Pobierz - 02_Plan-sytuacyjny.pdf - 681KB

Pobierz - 03.1_Przekr_j-konstrukcyjny_A-A.pdf - 75KB

Pobierz - 03.2_Przekr_j-konstrukcyjny_B-B.pdf - 99KB

Pobierz - 03.3_Przekr_j-konstrukcyjny_C-C.pdf - 72KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30