Przebudowa ulicy przebudowa skrzyżowania ulic Rejtana, Warneńczyka i pl. Serkowskiego

Przebudowa ulicy przebudowa skrzyżowania ulic Rejtana, Warneńczyka i pl. Serkowskiego polegająca na wykonaniu wyniesienia w Krakowie na działkach 519, 509 obr. 12 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie

Opinia audytu 

Pobierz - 159_Audyt-Warneńczyka.docx - 33KB

Pobierz - rys_1_sytuacja-2.pdf - 1.67MB

Pobierz - rys_1_prze-char.pdf - 179KB

Pobierz - OPIS-1-2.pdf - 171KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30