Przebudowa ul. Teligi i Ćwiklińskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Teligi

Przebudowa ul. Teligi i Ćwiklińskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Teligi na odcinku od ul. Wallenroda do ul. Jerzmanowskiego i ul. Ćwiklińskiej na odcinku od ul.  Telimeny do ul. Mała Góra

Opinia audytu

Pobierz - 70_Audyt_Teligi-Cwiklińskiej.doc - 82KB

II audyt

Pobierz - PLAN-SYTUACYJNY_ARK.-1.pdf - 1.63MB

Pobierz - PLAN-SYTUACYJNY_ARK.-2.pdf - 11.58MB

Pobierz - PRZEKROJE-NORMALNE2.pdf - 2.47MB

Opinia audytu:

Pobierz - 68_Audyt_Teligi-Cwiklińskiej.doc - 86KB

———————————————————————————-

Aktualizacja (7.08.2015)
wprowadzono następujące zmiany:
– wyniesione przejście i przejazd dla rowerzystów przez zjazd w km 0+861,05 (ul. M. Ćwiklińskiej),
– uwzględniono miejsca przecięcia się chodnika i ścieżki rowerowej (zastosowanie pasów medialnych, na długości istniejącego peronu km około 0+385,00 – ul. Teligi wydzielenie przejść dla pieszych, m.in. poprzez zastosowanie bariery U-11a),
– zachowano skrajnię dla rowerzystów (przekroje S-S i M-M).

Pobierz - PLAN-SYTUACYJNY_ARK-11.pdf - 1.36MB

Pobierz - PLAN-SYTUACYJNY_ARK-21.pdf - 1.62MB

Pobierz - PRZEKROJE-NORMALNE1.pdf - 1.86MB

Pierwotna dokumentacja:

Pobierz - PLAN-SYTUACYJNY_ARK-1.pdf - 1.29MB

Pobierz - PLAN-SYTUACYJNY_ARK-2.pdf - 1.56MB

Pobierz - PRZEKROJE-NORMALNE.pdf - 1.58MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687