Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego

Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej po stronie północnej – długość ok. 550 m

Projekt po uwzględnieniu uwag audytu

Pobierz - 1-SYT1.pdf - 1.95MB

Pobierz - 2-PK1.pdf - 713KB

Opinia audytu

Pobierz - 72_Audyt_Kocmyrzowska.doc - 67KB

II audyt

Pobierz - 2015-10-05-Syt.pdf - 2.27MB

Opinia audytu

Pobierz - 71_Audyt_Kocmyrzowska.doc - 66KB

Pobierz - 1-SYT.pdf - 1.94MB

Pobierz - 2-PK.pdf - 577KB

 

7 odpowiedzi na “Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego”

 1. 1. Zaprojektować wyniesione przejazdy także na pozostałych zjazdach (km 0+488 i na ul. Fatimskiej) oraz skrzyżowaniach z: ul. Szybką (km 0+236) i ul. Fatimską (km 0+481)

  + za ominięcie drzewa i niefazowaną kostkę na chodnikach 🙂

 2. Przy skrzyżowaniu z Obrońców Krzyża brak przejazdu przez skrzyżowanie (północ-południe), są tylko przejścia (a już teraz jest tam infrastruktura rowerowa – patrz https://zikit.cartodb.com/viz/0e7d6a04-2955-11e5-aebe-0e853d047bba )

  Zrezygnować z wygięcia DdR na Szybkiej – za chwilę wejdzie w życie dopuszczenie węższych przejść.

  Na Fatimskiej zrezygnować z ogryzka chodnika na południe od DdR, po zachodniej stronie skrzyżowania do którego jedyne dojście jest DdRem (zastąpić trawą).

  Na wszystkich zjazdach zachować ciągłość wysokości DdR (wyniesione przejazdy).

  Na odcinku Fatimska-Cienista DdR można by przenieść pomiędzy jezdnię dla samochodów a chodnik. Uniknie się tak dwóch przeplotów chodnik-ddr.

  Jeśli zamiana chodnika i ddr jest niemożliwe – na skrzyżowaniu Bulwarową/Cienistą – by zniechęcić pieszych do chodzenia DdR proponuję likwidację powierzchni chodnika po których nie można chodzić bez przejścia DdRa (pomiędzy DdR a płytą skrzyżowania). Zamienić ten obszar na DdR (zwłaszcza od strony Bulwarowej – skręt DdR N-E może mieć większy promień skrętu) i/lub trawnik.

 3. Ciekawe czy z DDR na odcinku od CPR do skrzyżowania z pierwsza drogą będzie można w ogóle skorzystać. Obecny chodnik który tam jest jest notorycznie zastawiony “dzikimi” sprzedającymi i trudno się tam porusza na nogach a co dopiero rowerem.

 4. 1. Brak powiązania DDR z ciągiem pieszo-rowerowym po wschodniej stronie ul. Fatimskiej.
  2. Przejście/przejazd przez Fatimską zaprojektować jako wyniesione.

 5. W rejonie skrzyżowania Bulwarowa/Kocmyrzowska:
  1. Przenieść przystanki tramwajowe i autobusowy za skrzyżowanie, jednocześnie zmieniając organizację ruchu – na ul. Kocmyrzowskiej po jednym pasie do jazdy w lewo,prosto i prawo. Za skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych/DDR – przystanek autobusowy byłby na początku prawego pasa ul. Kocmyrzowskiej (brak konieczności włączania się do ruchu). Rozwiązanie alternatywne – budowa za skrzyżowaniami wspólnego przystanku autobusowo-tramwajowego ułatwiającego przesiadki z autobusów podmiejskich na tramwaj w ramach jednej krawędzi peronowej.
  Przy takim rozwiązaniu można przewidzieć szersze przystanki, uspokoić ruch a przede wszystkim uzyskać dodatkowe miejsce na budowę chodnika i DDR pomiędzy ul. Fatimską a Cienistą.
  2. Budowa przejść dla pieszych i DDR we wszystkich relacjach na skrzyżowaniu Bulwarowa/Kocmyrzowska – rozwiązanie takie ułatwi jadę w stronę ul. Cienistej (ul. o uspokojonym ruchu) a w dalszej perspektywie po północnej stronie ul. Kocmyrzowskiej w stronę Wzgórz Krzesławickich. Szczególnie w przypadku kontynuacji budowy DDR wzdłuż ul. Bulwarowej po jej wschodniej stronie.

 6. Brak ciągłości ciągu rowerowego w rejonie Fatimskiej, należy umożliwić przejazd przez wyniesione przejście i przejazd rowerowy.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687