Przebudowa ul. Herberta w zakresie budowy pasa wyłączenia

Przebudowa ul. Herberta w zakresie budowy pasa wyłączenia do ul. Okopowej

Opinia audytu

Pobierz - 72_Audyt_Herberta.doc - 77KB

Pobierz - 1a.pdf - 1.46MB

Pobierz - sytuacja_audyt-Model-001.pdf - 8.74MB

Pobierz - 2a.pdf - 418KB

 

3 odpowiedzi na “Przebudowa ul. Herberta w zakresie budowy pasa wyłączenia”

  1. Brak zachowania rezerwy na budowę DdR wzdłuż Herberta po stronie wchodniej. Chyba że na tym etapie ruch rowerowy byłby puszczony Chmielną.

  2. ul. Chmielna w rejonie ul. Witosa zakończona jest schodami i nie nadaje się do prowadzenia ruchu rowerowego w kierunku istniejącej ddr wzdłuż ul. Turowicza. Od skrzyżowania Herberta/Okopowa, należy docelowo “wrócić” z ruchem rowerowym z drogi serwisowej na chodnik wzdłuż ul. Herberta.

  3. Zgodnie ze Studium Podstawowych Tras Rowerowych (http://zikit.krakow.pl/aktualnosci/4995-rowerowy-zikit-2014) wzdłuż Herberta powinna powstać trasa nr 12. Jest już mały odcinek wzdłuż Turowicza, a dalej? Jak przedstawiony projekt ma się do tego studium i możliwości późniejszej realizacji tej trasy rowerowej?

    W ubiegłorocznym referendum 85,20% głosujących wypowiedziało się za budową większej ilości ścieżek rowerowych. Te powinny tworzyć sieć, a nie pojedyncze fragmenty. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Herberta umożliwiłaby bezpieczny dojazd do ul. Myślenickiej i dalej do Swoszowic. Przedstawiony projekt sugeruje brak możliwości późniejszej realizacji budowy drogi dla rowerów na tym odcinku.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687