Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej

Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej

Opinia audytu:

Pobierz - 68_Audyt_Dolnomłyńska.doc - 67KB

———————————————–

Pobierz - 02_Plan-sytuacyjny1.pdf - 2.6MB

 

4 odpowiedzi na “Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej”

 1. Z uwagi na to, że przebudowywana ulica jest drogą dojazdową, znajdującą się w strefie TEMPO 30, proponuję utworzenie namiastki woonerfa:

  1. Stworzyć ciąg pieszo-jezdny: w miejsce projektowanego chodnika – wykonać ogrodzony zieleniec (z niskopienną roślinnością); pozostawić jedynie zjazdy do bram.
  2. Cały zakres opracowania objąć strefą zamieszkania.
  3. Na skrzyżowaniu z ul. Strumyk zastosować mini rondo lub wyniesioną tarczę skrzyżowania.
  4. Na wjazdach w ulicę Dolnomłyńską zaprojektować przewężenia jezdni (5,0m -> 3,5m) np. w Hm 0+07 i Hm 2+70, które pozwolą uzyskać efekt “bramy”.
  5. Rozważyć zastosowanie szykany (fizycznej lub przez wyznaczenie np. 2 miejsc postojowych) w rejonie budynku nr 7 oraz nr 15.
  6. Rozważyć możliwość równomiernego rozłożenia wlotów skrzyżowania z drogą klasy L (np. przesunięcie zjazdu do garaży na ten sam hektometr co wlot planowanej ulicy)

  Powyższe zmiany poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz estetykę ulicy, a także obniżą koszty inwestycji.

 2. Chodnik w rejonie połączenia ulic Wysockiej i Dolnomłyńskiej poprowadzić bezpośrednio przy jezdni.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687