Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pierzchówka i Połomskiego

Przebudowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na działkach nr: 18, 19, 20, 21, 22, 486, 466/11, 506/3, 491/8, 156/2, 156/3, 155/16, 155/15, 155/11, 155/17 i 155/25 obręb 48 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pierzchówka i Połomskiego w Krakowie

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 83_Audyt_Połomskiego_Strumienna.doc - 81KB

Pobierz - 1_STR_syt_15.01.16.pdf - 5.26MB

Pobierz - 2_STR_konstr.pdf - 396KB

Pobierz - 3_STR_konstr.pdf - 377KB

Pobierz - 4_STR_konstr.pdf - 373KB

Pobierz - 5_STR_konstr.pdf - 380KB

Pobierz - STR_opis.pdf - 117KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30