Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pierzchówka i Połomskiego

Przebudowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na działkach nr: 18, 19, 20, 21, 22, 486, 466/11, 506/3, 491/8, 156/2, 156/3, 155/16, 155/15, 155/11, 155/17 i 155/25 obręb 48 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pierzchówka i Połomskiego w Krakowie

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 83_Audyt_Połomskiego_Strumienna.doc - 81KB

Pobierz - 1_STR_syt_15.01.16.pdf - 5.26MB

Pobierz - 2_STR_konstr.pdf - 396KB

Pobierz - 3_STR_konstr.pdf - 377KB

Pobierz - 4_STR_konstr.pdf - 373KB

Pobierz - 5_STR_konstr.pdf - 380KB

Pobierz - STR_opis.pdf - 117KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687