Przebudowa układu drogowego na zbiegu ul. Agatowej z ul. Półłanki

Przebudowa układu drogowego na zbiegu ul. Agatowej z ul. Półłanki
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową przepustu drogowego, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej
na działkach o numerach ewidencyjnych: 114/2, 114/3, 243, 245/10, 245/12, 245/18, 279/1, 279/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293 (obręb nr 104 Podgórze)
w Krakowie
Opinia audytu

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687