PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ,
KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY
DO MOSTU KOTLARSKIEGO

Opinia audytu

Pobierz - 142_Audyt_Podgórska.docx - 46KB

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu 

Pobierz - 001-podgórska-OPIS-TECHNICZNY-audyt.pdf - 91KB

Pobierz - 02-podgorska-SYTUACJA.pdf - 5.67MB

Pobierz - 03_1-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-A-A.pdf - 123KB

Pobierz - 03_2-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-C-C.pdf - 123KB

Pobierz - 03_2-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-D-D.pdf - 217KB

Pobierz - 03_2-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-E-E.pdf - 119KB

Pobierz - 04-pogórska-PROFIL-ŚCIEŻKI.pdf - 112KB

Pobierz - K-podgorska-KONCEPCJA-KŁADKI-K1.pdf - 2.08MB

Pobierz - K-podgorska-KONCEPCJA-KŁADKI-K2.pdf - 132KB

Pobierz - K-podgorska-KONCEPCJA-KŁADKI-K3.pdf - 359KB

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 139_Audyt_Kotlarska.docx - 46KB

Pobierz - 01-podgórska-PLAN-ORIENTACYJNY.pdf - 1.79MB

Pobierz - 002_podgórska-OPIS-TECHNICZNY.pdf - 83KB

Pobierz - 02-podgórska-SYTUACJA-wariant-1.pdf - 5.08MB

Pobierz - 02-podgórska-SYTUACJA-wariant-2.pdf - 4.99MB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-B-B-v1.pdf - 221KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-B-B-v2.pdf - 226KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-C-C-v1.pdf - 211KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-C-C-v2.pdf - 124KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-D-D.pdf - 218KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-E-E.pdf - 121KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-A-A-v1.pdf - 126KB

Pobierz - 04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-A-A-v2.pdf - 125KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687