Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30