Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Okulistów

Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Okulistów na potrzeby obsługi komunikacyjnej zamierzenia inwestycyjnego pn. “Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 143/3, 144, obr. 27 Krowodrza, przy ul. Okulistów w Krakowie” na dz. nr dz. nr 33, 37/14, 38/5, 907 obr. 29 Krowodrza, dz. nr 142/1, 143/3, 143/4, 146, 147, 148, 149, 150, 151/3, 152/6, 203 obr. 27 Krowodrza w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 164_Audyt-Okulistów.docx - 38KB

Pobierz - Okulistów_2019-12-04-18.pdf - 1.31MB

Pobierz - Okulistów_2019-12-04-19.pdf - 1.39MB

Pobierz - Okulistów_2019-12-04-20.pdf - 963KB

Pobierz - Okulistów_2019-12-04-1-11.pdf - 472KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687