Przebudowa drogi powiatowej klasy “Z” w granicach istniejącego pasa drogowego ulicy Tynieckiej

Przebudowa drogi powiatowej klasy “Z” w granicach istniejącego pasa drogowego ulicy Tynieckiej na działce nr 285/4, 249/5, 249/6 obr. 5 Podgórze – Kraków oraz 64 obr. 6 Podgórze – Kraków , dla realizacji inwestycji p.n.: “Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrasturukturą techniczną na działkach nr 249/1,249/3,249/6, obr.5 podgórze, zlokalizowanych przy ulicy Tynieckiej”

Pobierz - SYTUACJA_1.pdf - 1.5MB

Pobierz - PRZE-CHAR_Y.pdf - 278KB

Pobierz - PRZE-CHAR_X.pdf - 291KB

Pobierz - OPIS-1.pdf - 454KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30