Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego przy ul. Boruty-Spiechowicza

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego przy ul. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od ul.  Andersa do al. Jana Pawła II w granicy istniejącego pasa drogowego na działkach nr 100, 101, 159 obr. 51 – Nowa Huta

Ostateczna wersja projektu

Pobierz - D-2_PLAN-SYTUACYJNY.pdf - 2.26MB

Pełna dokumentacja

Opinia audytu:

Pobierz - 68_Audyt_Boruty_Spiechowicza.doc - 82KB

—————————————————

Pobierz - Boruty-051-SYT-2015-07-11.pdf - 1.01MB

Pobierz - Boruty-051-PN-2015-07-10.pdf - 685KB

Termin składania uwag w formie komentarzy: 22.VII.2015

6 odpowiedzi na “Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego przy ul. Boruty-Spiechowicza”

 1. Należy zachować ciągłości ddr z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym na przecięciu z drogami wewnętrznymi (km 0+044,24, km 0+136,86). Na planie sytuacyjnym przedstawić domiary do przeszkód punktowych (latarni, reklam), które pozwolą na weryfikację czy została zachowana skrajnia.

 2. Nie stosować krawężników ani obrzeży na wjazdach prostopadle do DDR, zastosować obrzeże wzdłuż DDR, a prostopadle do wjazdu.
  Drogę dla rowerów w miejscach zaznaczonych jako czerwone wykonać z masy bitumicznej w kolorze czerwonym układanej
  mechanicznie. Nie stosować czerwonej farby do pomalowania czarnej masy!

 3. – nie stosować promieni łuków mniejszych niż 4 m (zgodnie z standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa)
  – rozważyć zmianę szerokości DDR i chodnika – odpowiednio 2,5 i 3,5 m.

  • Projektant tłumaczy, że z powodu rosnącego, starego drzewa jest problem z zaprojektowaniem ddr o minimalnym promieniu skrętu 4 m i uchronieniu drzewa przed wycinką. Projektant zapewnia jednak, że podejmie wysiłek dochowania minimalnego promienia

 4. Zespół audytowy wnioskuje o doprojektowanie “4 wlotu” skrzyżowania, czyli podlaczenia projektowanej drogi dla rowerow z ul. Wisniowy sad. Natomiast polaczenie DDR z “parkiem” po stronie os. kolorowego zespol sugeruje wykonac przejazdem rowerowym polaczonym jednostronnie z przejsciem dla pieszych.

 5. Projektant zapewnia, ze problematyczna kwestia odwodnienia w rejonach wyniesionych przejazdow rowerowych przez drogi wewnetrzne zostanie rozwiazana z pozytywnym wyniekiem dla bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687