Przebudowa Al. Kijowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Lea i Czarnowiejską w Krakowie

Przebudowa Al. Kijowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Lea i Czarnowiejską w Krakowie:
1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Czarnowiejskiej do ul. J. Lea, wraz z przebuidową chodnika i budową miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną.
2. Budowa zatoki autobusowej przy „Biprostalu“ wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych:

1. 769/4, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899,900,959/2,960 obręb 4 Krowodrza
2. 727/5, 727/6, 949 obręb 4 Krowodrza

Opinia audytu 

Pobierz - 105_Audyt_Kijowska_2.doc - 60KB

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - V1_D-PB-SYT-01-sytuacja-RYS-01-Al.Kijowska.pdf - 2.64MB

Pobierz - V1_D-PB-SYT-01-sytuacja_RYS-01.1-Al.Kijowska.pdf - 1.33MB

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 105_Audyt_Kijowska.doc - 59KB

Pobierz - D-PB-SYT-01-sytuacja.pdf - 2.37MB

Pobierz - D-PB-SYT-01-1-sytuacja.pdf - 1.31MB

Pobierz - D-PB-PRZ-02-przekroje.pdf - 2.18MB

Pobierz - D-PB-PRZ-02-1-przekrój.pdf - 528KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687