Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30-14:30