Projekt standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Projekt standardów technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Opinia audytu 

Pobierz - 119_Audyt_standardy.docx - 43KB

Termin zgłaszania uwag do projektu standardów – do 23 VIII 2017

Pobierz - standardy_krakow_2017_projekt.pdf - 12.89MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687