Obsługa komunikacyjna inwestycji w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej

KONCEPCJA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ PRZY ULICY WITA STWOSZA I ŻELAZNEJ W KRAKOWIE  – opracowanie z 12 lipca 2018 

Opinia audytu

Pobierz - 144_Audyt_Wita-Stwosza.docx - 46KB

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu 

Pobierz - Sytuacja-WITA-STWOSZA.pdf - 957KB

Pobierz - Przekrój-A-A.pdf - 261KB

Pobierz - Przekrój-B-B.pdf - 287KB

Pobierz - Opis-DROGI-WITA-STWOSZA-KĄTOWA.pdf - 271KB

Pismo z uwagami audytu dla opracowania z 12 lipca 2018

Pobierz - 141_Audyt_Wita_Stwosza.docx - 44KB

Pobierz - DROGI-6-BEZ-ZAGOSPODAROWANIA.pdf - 739KB

Pobierz - PRZEKRÓJ.pdf - 262KB

Pobierz - OPIS-1-DROGI-2.pdf - 269KB

Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na
działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24,
218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w
rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej w
Krakowie – opracowanie z 6 marca 2017

II opinia audytu

Pobierz - 110_Audyt_Wita-Stwosza_2.doc - 60KB

II Audyt

Pobierz - Plan-sytuacyjny_Rys.-nr-D-01.pdf - 4.49MB

Pobierz - Przekroje-konstr_Rys.-nr-D-02.pdf - 302KB

Pobierz - Koncepcja-Opis-Wita-Stwosza-audyt-1.pdf - 444KB

Opinia audytu

Pobierz - 110_Audyt_Wita-Stwosza.doc - 63KB

Pobierz - Rys.-nr-D-01_Plan-sytuacyjny.pdf - 3.82MB

Pobierz - Rys.-nr-D-02_Przekroje-typowe.pdf - 241KB

Pobierz - Koncepcja-Opis-Wita-Stwosza-audyt.pdf - 385KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687