Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Likwidacja drogi dla rowerów w ulicy Twardowskiego

Likwidacja drogi dla rowerów w ulicy Twardowskiego – realizacja postulatu kontraktu 100 rozwiązań

Ulica Twardowskiego jest ulicą o niewielkim, lokalnym ruchu samochodowym, dlatego separacja ruchu rowerowego i samochodowego w tym miejscu nie jest konieczna. Droga dla rowerów, która prowadzi wzdłuż tej ulicy jest dość problematyczna – głównie ze względu na nienajlepszą widoczność na skrzyżowaniu z ul. Św. Jacka oraz na parkujące na niej często samochody. Problematyczne jest również skrzyżowanie z ul. Kapelanka, gdzie dochodzi do kolizji rowerzystów z pieszymi, ze względu na małą ilość miejsca i złą widoczność.

Rozwiązania postulowane w kontrakcie 100 rozwiązań:
– likwidacja drogi rowerowej
– wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie; ew. umieszczenie na jezdni tzw. sierżantów – oznakowania poziomego symbolizującego rower (znak P-27 “kierunek i tor ruchu roweru”)
– postawienie drogowskazów dla rowerzystów
– w miejsce zlikwidowanej drogi rowerowej poszerzenie chodnika
– zabezpieczenie przepustów rowerowych w progach zwalniających przed wykorzystywaniem przez samochody, alternatywnie: zamiana progów na esowanie jezdni
– likwidacja przejazdu rowerowego przez Kapelankę i utworzenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu ul. Kapelanka z Twardowskiego.

Z uwagi na negatywną opinię  Rady Dzielnicy VIII przedmiotowa kwestia  poddana zostaje konsultacjom w ramach audytu rowerowego.

Pobierz - 79_RDVIII_Twardowskiego.docx - 41KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30