Likwidacja drogi dla rowerów w ulicy Twardowskiego

Likwidacja drogi dla rowerów w ulicy Twardowskiego – realizacja postulatu kontraktu 100 rozwiązań Ulica Twardowskiego jest ulicą o niewielkim, lokalnym ruchu samochodowym, dlatego separacja ruchu rowerowego i samochodowego w tym miejscu nie jest konieczna. Droga dla rowerów, która prowadzi wzdłuż tej ulicy jest dość problematyczna – głównie ze względu na nienajlepszą widoczność na skrzyżowaniu z ul. Św. Jacka oraz na parkujące na niej często samochody. Problematyczne jest również skrzyżowanie z ul. Kapelanka, gdzie dochodzi do kolizji rowerzystów z pieszymi, ze względu na małą ilość miejsca i złą widoczność. Rozwiązania postulowane w kontrakcie 100 rozwiązań: – likwidacja drogi rowerowej – wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie; ew. umieszczenie na jezdni tzw. sierżantów – oznakowania poziomego symbolizującego rower (znak P-27 “kierunek i tor ruchu roweru”) – postawienie drogowskazów dla rowerzystów – w miejsce zlikwidowanej drogi rowerowej poszerzenie chodnika – zabezpieczenie przepustów rowerowych w progach zwalniających przed wykorzystywaniem przez samochody, alternatywnie: zamiana progów na esowanie jezdni – likwidacja przejazdu rowerowego przez Kapelankę i utworzenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu ul. Kapelanka z Twardowskiego. Z uwagi na negatywną opinię  Rady Dzielnicy VIII przedmiotowa kwestia  poddana zostaje konsultacjom w ramach audytu rowerowego.

Pobierz - 79_RDVIII_Twardowskiego.docx - 41KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30