Koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji przy ul. Wielopole

Koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnego banku PKO wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek hotelowy z towarzyszącą funkcją gastronomiczną i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Wielopole, Kraków

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 156_Audyt-_Wielopole.docx - 33KB

Pobierz - 01_Wielopole_plan-sytuacyjny_20190705-PDF.pdf - 3.04MB

Pobierz - 02_przekroje_typ_Wielopole_20190705-PDF.pdf - 197KB

Pobierz - 00_opis_tech_WIELOPOLE_20190705.pdf - 83KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30