Koncepcja dla budowy przejścia tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego

Koncepcja dla inwestycji polegającej na budowie przejścia
tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego
ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego

Opinia audytu 

Pobierz - 145_Audyt_Lotnicza.docx - 38KB

Pobierz - 1_Sytuacja.pdf - 522KB

Pobierz - 2_Rzut.pdf - 205KB

Pobierz - 3_Przekroje_A.pdf - 373KB

Pobierz - 4_Przekroje_B.pdf - 246KB

Pobierz - 5_Niweleta.pdf - 163KB

Pobierz - Opis.pdf - 138KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687