Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek

Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek

Opinia audytu dla projektu budowanego – 19 czerwca 2020r. 

Pobierz - 171_Audyt_TW.docx - 37KB

Projekt budowany – 19 czerwca 2020r. 

Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 – odcinek klasy G od ul Pachońskiego w Krakowie (km ok. 0+003,74)
do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi gminnej klasy Z
do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera,

Zadanie nr 2 – odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do
węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki
wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów,
chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz
budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów
kolidujących z planowaną inwestycją

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-SY-0201-00-SYTUACJA.pdf - 2.43MB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-SY-0202-00-SYTUACJA.pdf - 1.66MB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-SY-0203-00-SYTUACJA.pdf - 1.4MB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-SY-0204-00-SYTUACJA.pdf - 1.17MB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-SY-0205-00-SYTUACJA.pdf - 917KB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-PP-0301-00-PROFIL-TRASA-GŁ.pdf - 965KB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-PR-0401-00-PRZEKROJE-TYPOWE.pdf - 473KB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-DP-SY-0201-00-SYTUACJA-1.pdf - 998KB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-DP-SY-0202-00-SYTUACJA.pdf - 1.52MB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-DP-PP-0301-00-PROFIL-GLOGERA.pdf - 450KB

Pobierz - OBZIE-KP-DRO-TG-OP-0000-00-OPIS.pdf - 632KB

Opinia audytu dla koncepcji z 2017r.

Pobierz - 121_Audyt_Obwodnica-Zielonek_2.docx - 42KB

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - 2_01_ZWK_sytuacja_wariant_I_70-1.pdf - 1.75MB

Pobierz - 2_02_ZWK_sytuacja_wariant_I_70.pdf - 2.44MB

Pobierz - 2_03_ZWK_sytuacja_wariant_I_70.pdf - 9.34MB

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 121_Audyt_Obwodnica-Zielonek.docx - 44KB

Pobierz - ZWK_orientacja_08-Orientacja.pdf - 17.52MB

Pobierz - 201_ZWK_sytuacja_wariant_I_51.pdf - 1.51MB

Pobierz - 202_ZWK_sytuacja_wariant_I_52-ZWK.pdf - 2.33MB

Pobierz - 203_ZWK_sytuacja_wariant_I_52-ZWK.pdf - 6.26MB

Pobierz - ZWK_KP_typowe_07.pdf - 668KB

Pobierz - ZWK_KP_opis_04.pdf - 1.39MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności