Koncepcja budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie

Koncepcja budowy układu drogowego dla obsługi
komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 160_Audyt-Angel-Green.docx - 35KB

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - Rys-1.1-Sytuacja-ETAP-I.pdf - 1.2MB

Pobierz - Rys-1.1-Sytuacja-1-1000_WII-4.pdf - 8.25MB

Pobierz - Rys-1.3-Sytuacja-połączenie-ulicy-Prądnickiej-z-Aleją-29-Listopada-ETAP-II-arkusz-2.pdf - 2.11MB

Pobierz - Rys-1.4-Sytuacja-połączenie-ulicy-Prądnickiej-z-Aleją-29-Listopada-ETAP-II-arkusz-3.pdf - 3.02MB

Pobierz - Rys-2.1-Profil-drogi-lokalnej.pdf - 278KB

Pobierz - Rys-2.2-Profil-drogi-dojazdowej-nr-1.pdf - 271KB

Pobierz - Rys-2.3-Profil-drogi-dojazdowej-nr-2.pdf - 264KB

Pobierz - Rys-3.1-Przekroje-konstrukcyjne.pdf - 1.05MB

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 155_Audyt-Angle-Green.docx - 35KB

Pobierz - Rys-1.2-Sytuacja-połączenie-ulicy-Prądnickiej-z-Aleją-29-Listopada-arkusz-1_WII.pdf - 2.59MB

Pobierz - Rys-1.3-Sytuacja-połączenie-ulicy-Prądnickiej-z-Aleją-29-Listopada-arkusz-2_WII.pdf - 2.09MB

Pobierz - Rys-1.3A-Sytuacja-połączenie-ulicy-Prądnickiej-z-Aleją-29-Listopada-arkusz-2_WIIA.pdf - 2.06MB

Pobierz - Rys-1.4-Sytuacja-połączenie-ulicy-Prądnickiej-z-Aleją-29-Listopada-arkusz-3_WII.pdf - 3.01MB

Pobierz - Rys-2.1-Profil-drogi-lokalnej_WII.pdf - 275KB

Pobierz - Rys-2.2-Profil-drogi-dojazdowej-nr-1_WII.pdf - 268KB

Pobierz - Rys-2.3-Profil-drogi-dojazdowej-nr-2_WII.pdf - 261KB

Pobierz - Rys-3.1-Przekroje-konstrukcyjne_WII.pdf - 1.03MB

Pobierz - Rys-4.1-Przejezdności-dla-autobusu-miejskiego-18-m.pdf - 1.44MB

Pobierz - Rys-4.2-Przejezdności-dla-samochodu-ciężarowego-z-naczepą-tir.pdf - 1.51MB

Pobierz - Opis_techniczny_-WII_v1.pdf - 1.1MB

 

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30