Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic
Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 139_Audyt_Babińskiego.docx - 43KB

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - 0253-PB-D001A-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-1-1150x297.pdf - 1.76MB

Pobierz - 0253-PB-D001B-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-2-1000x297.pdf - 800KB

Pobierz - 0253-PB-D001C-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-3-765x297.pdf - 817KB

Pobierz - 0253-PB-D001D-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-4-765x297.pdf - 762KB

Pobierz - 0253-PB-D010-B-Przekroje-normalne-297x600.pdf - 736KB

Pobierz - 0253-PB-D011-B-Przekroje-normalne-297x420.pdf - 449KB

Pobierz - 0253-PB-D012-A-Detale-konstrukcyjne-297x700.pdf - 587KB

Pobierz - 0253-PB-D020-B-Profile-podłużne-297x700.pdf - 338KB

Pobierz - 0253-PB-D021-B-Profile-podłużne-420x900.pdf - 386KB

Pobierz - 0253-PB-D022-A-Profile-podłużne-297x460.pdf - 312KB

Pobierz - 0253-PB-OT-A-Opis-technniczny-rev-B-180528.pdf - 101KB

Pobierz - 0253-PB-PZT-001A-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-1-1150x297.pdf - 1.82MB

Pobierz - 0253-PB-PZT-001B-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-2-1000x297.pdf - 901KB

Pobierz - 0253-PB-PZT-001C-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-3-765x297.pdf - 874KB

Pobierz - 0253-PB-PZT-001D-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-4-765x297.pdf - 779KB

Pismo z uwagami audytu dla projektu budowlanego

Pobierz - 136_Audyt_Babińskiego.docx - 45KB

Projekt Budowlany

Pobierz - 0253-PBW-D001A-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-1-1150x297.pdf - 3.49MB

Pobierz - 0253-PBW-D001B-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-2-1000x297.pdf - 1.42MB

Pobierz - 0253-PBW-D001C-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-3-750x297.pdf - 1.72MB

Pobierz - 0253-PBW-D001D-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-4-750x297.pdf - 1.36MB

Pobierz - 0253-PBW-D010-A-Przekroje-normalne-420x297.pdf - 372KB

Pobierz - 0253-PBW-D011-A-Przekroje-normalne-420x297.pdf - 357KB

Pobierz - 0253-PBW-D020-A-Profile-podłużne-420x1300.pdf - 434KB

Pobierz - 0253-PBW-OT-A-Opis-technniczny-audyt.pdf - 251KB

Pobierz - 0253-PBW-S-001-A-Plan-sytuacyjny-kanalizacja-deszczowa.-Ul.-Babińskiego.pdf - 1.54MB

Pobierz - 0253-PBW-S-002-A-Plan-sytuacyjny-kanalizacja-deszczowa.-Ul.Skotnicka.pdf - 928KB

 

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - 01.1_Skotnicka-syt.pdf - 3.03MB

Pobierz - 01.2_Skotnicka-syt.pdf - 1012KB

Pobierz - 01.3_Skotnicka-syt.pdf - 938KB

Pobierz - 01.4_Skotnicka-syt.pdf - 1.23MB

Pobierz - 02_Skotnicka-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-1.pdf - 281KB

Opinia audytu do koncepcji 

Pobierz - 108_Audyt_Skotnicka.doc - 66KB

Koncepcja z 27 stycznia 2017

Pobierz - 00_Skotnicka-ORIENTACJA.pdf - 83KB

Pobierz - 00_Skotnicka-OPIS-TECHNICZNY.pdf - 164KB

Pobierz - 01.1_Skotnicka-SYTUACJA.pdf - 3.02MB

Pobierz - 01.2_Skotnicka-SYTUACJA.pdf - 910KB

Pobierz - 01.3_Skotnicka-SYTUACJA.pdf - 901KB

Pobierz - 01.4_Skotnicka-SYTUACJA.pdf - 1.22MB

Pobierz - 02_Skotnicka-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf - 267KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687