Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD KŁADKI NA WIŚLE ŁĄCZĄCEJ KAZIMIERZ Z LUDWINOWEM WZDŁUŻ UL. MARII KONOPNICKIEJ DO RONDA MATECZNEGO, NASTĘPNIE WZDŁUŻ UL. KAMIEŃSKIEGO I WIELICKIEJ (WRAZ Z KŁADKĄ NA UL. KAMIEŃSKIEGO) W KRAKOWIE

Opinia audytu dla projektu budowlanego

Pobierz - 134_Audyt_Wielicka_Kamieńskiego.docx - 46KB

 

Projekt budowlany po uwagach audytu 

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.1.pdf - 2.16MB

 

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.2.pdf - 1.5MB

Korekta ddr przy  włączeniu w al. Powstańców Śląskich

Pobierz - kam-PB-2018-03-15_korekta-włączenia-w-rejonie-kładki-Model-4.pdf - 1.49MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.3.pdf - 2.47MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.3a.pdf - 894KB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.4.pdf - 1.19MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.5.pdf - 1.17MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.6.pdf - 1.24MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.7.pdf - 2.24MB

Pobierz - kam-PB-TYPOWE-2018-03-06.pdf - 399KB

Pobierz - M03_Profil.pdf - 299KB

Pobierz - M04_Przekrój-podłużny.pdf - 541KB

Pobierz - M05_Przekrój-typowe.pdf - 613KB

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 131_Audyt_Wielicka_Kamieńskiego.docx - 46KB

Uwagi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów

Pobierz - 7_2018—Budowa_drogi_dla_rowerow_wzdluz_Konponickiej_Kamienskiego_i_Wielickiej.pdf - 1.82MB

Pobierz - szkic5_wariant.pdf - 369KB

Projekt budowlany 

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.1.pdf - 3.57MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.2.pdf - 1.55MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.3.pdf - 1.23MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.4.pdf - 1.9MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.5.pdf - 1.84MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.6.pdf - 2.97MB

Pobierz - kam-PB-SYTUACJA-cz.7-1.pdf - 3.98MB

Pobierz - kam-PB-TYPOWE.pdf - 402KB

Pobierz - OT-KAM-audyt-2018-01-24.doc - 96KB

Pobierz - M01_Plan-Sytuacyjny.pdf - 9.82MB

Pobierz - M02_Profil.pdf - 448KB

Pobierz - M03_Przekrój-podłużny.pdf - 588KB

Pobierz - M04_Przekrój-typowe-na-kładce-1.pdf - 181KB

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz - 98_Audyt_Konopnickiej-_2.doc - 63KB

Koncepcja po uwzględnieniu uwag audytu 

Pobierz - 01.1_Kamienskiego-syt-1.pdf - 6.5MB

Pobierz - 01.2_Kamienskiego-syt-1.pdf - 14.7MB

Pobierz - 01.3_Kamienskiego-syt-1.pdf - 2.31MB

Pobierz - 01.4_Kamienskiego-syt-1.pdf - 3.55MB

Pobierz - 01.5_Kamienskiego-syt-1.pdf - 4.05MB

Pobierz - 01.6_Kamienskiego-syt-1.pdf - 6.62MB

Pobierz - 02_Kamieńskiego-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf - 290KB

Pismo z uwagami audytu dla koncepcji

Pobierz - 98_Audyt_Konopnickiej-2.doc - 103KB

Pobierz - 00_Kamieńskiego-OPIS-1.pdf - 173KB

Pobierz - 0_Kamienskiego_ORIENTACJA.pdf - 517KB

Pobierz - 01.1_Kamienskiego-syt.pdf - 4.17MB

Pobierz - 01.2_Kamienskiego-syt.pdf - 8.92MB

Pobierz - 01.3_Kamienskiego-syt.pdf - 2.31MB

Pobierz - 01.4_Kamienskiego-syt.pdf - 3.61MB

Pobierz - 01.5_Kamienskiego-syt.pdf - 4.16MB

Pobierz - 01.6_Kamienskiego-syt.pdf - 4.75MB

Pobierz - 02_Kamieńskiego-przekrój-podłużny.pdf - 223KB

Pobierz - 03_Kamieńskiego-przekrój-poprzeczny.pdf - 187KB

 

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687