Koncepcja budowy chodnika wzdłuż ul. Łokietka

Koncepcja budowy chodnika wraz z kanałem opadowym oraz wyznaczeniem miejsc postojowych dla autobusów komunikacji miejskiej wzdłuż ul. Łokietka – w rejonie ulicy Jordanowskiej w Krakowie

Pobierz - 64_Audyt_Łokietka.doc - 73KB

Pobierz - Lokietka_2015-06-10_1.pdf - 292KB

Termin składania uwag w formie komentarzy :22.VI.2015r.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687