Budowa zjazdu z ul. Mogilskiej

Budowa zjazdu z ul. Mogilskiej na działkę 657/41 obr. 4 Śródmieście do budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 657/9, 657/41, 656/2, 837 obr. 4 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 93_Audyt_Mogilska_2.doc - 89KB

Dokumentacja uwzględniająca uwagi audytu

Pobierz - rys_1_sytuacja-2.pdf - 782KB

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 93_Audyt_Mogilska.doc - 89KB

Pobierz - sytuacja_mogilska.pdf - 720KB

Pobierz - prze-char_mogilska.pdf - 478KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30