BUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SALON SAMOCHODOWY WRAZ SERWISEM) Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
(WEWNĄTRZ BUDYNKU I POZA BUDYNKIEM) ORAZ KOMUNIKACYJNĄ WRAZ Z NAZIEMNYMI MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY (PYLONY
INFORMACYJNE, CHORĄGWIE REKLAMOWE), WIAT NA DZIAŁKACH NR 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 221, 224, 258
OBR. 34, JEDN. EWID. KROWODRZA PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI
KRAJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ NA DZIAŁCE 1093 OBR. 34, JEDN. EWID. KROWODRZA
PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu

Pobierz - 115_Audyt_Jasnogorska.doc - 166KB

Pobierz - 170530_Sytuacja_załącznik.pdf - 2.12MB

Pobierz - 170530_Profil_załącznik.pdf - 360KB

Pobierz - 170530_Przekroje_załącznik.pdf - 645KB

Pobierz - 170530_Opis_załącznik.pdf - 142KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687