Budowa zjazdu publicznego przy Al. Jana Pawła II

Budowa zjazdu publicznego wraz z drogą
dojazdową dla zadania: Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi, budowa dojść pieszych, dojazdu, 2 jednopasmowych ramp do garażu podziemnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową zjazdu i budową dojazdu na działkach nr 235/10, 235/12, 235/6, 235/8 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta przy Al. Jana Pawła II w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 149_Audyt_Zjazd_Jana_Pawla_II.docx - 36KB

Pobierz - Plan-orientacyjny.pdf - 1.88MB

Pobierz - Sytuacja.pdf - 2.26MB

Pobierz - Przekrój-konstrukcyjny_A-A.pdf - 188KB

Pobierz - Przekrój-konstrukcyjny_B-B.pdf - 203KB

Pobierz - Przekrój-konstrukcyjny_C-C.pdf - 196KB

Pobierz - Opis-techniczny.pdf - 109KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687