Budowa zjazdów z al. Pokoju i ul. Fabrycznej związana z budową centrum sportowego

Budowa zjazdów z al.Pokoju i ul. Fabrycznej w ramach inwestycji:  Wielofunkcyjne centrum sportowe z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy al. Pokoju w Krakowie w północnej części działki nr 413/1 obręb 5 Śródmieście

Opinia audytu

Pobierz - 104_Audyt_al.-Pokoju_zjazd_2.doc - 92KB

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - OPIS-2-Model-000.pdf - 573KB

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz - 104_Audyt_al.-Pokoju_zjazd.doc - 93KB

Pobierz - SYTUACJA-OPIS-1.pdf - 554KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30