Budowa zespołu budynków przy ul. Gen. Bolesława Roi w Krakowie

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, cieplnymi, elektrycznymi, wentylacji mechanicznej, oddymiania, oświetlenia terenu oraz przebudową fragmentu ul. Gen. Bolesława Roi, budową wjazdu, układu komunikacji wewnętrznej z towarzyszącą infrastrukturą oraz przebudową istniejących miejsc postojowych na działkach :1/10, 1.11, 8/21 obr. 48, 82/64, 252/6, 252/7, 252/8, 82/86, 82.87, 82/88 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Gen. Bolesława Roi w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 114_Audyt_Roi-1.doc - 61KB

Pobierz - 170424_ROI_sytuacja-DR_01.pdf - 1.98MB

Pobierz - 170424_ROI_sytuacja-DR_01.1.pdf - 1.47MB

Pobierz - 170424_ROI_typowe.pdf - 892KB

Pobierz - 170424_ROI_opis.pdf - 151KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30