Budowa układu komunikacyjnego związana z budową trzech budynków przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI (WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., GAZ, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENT. MECH., P.POŻ., INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: KAN. SANITARNEJ I OPADOWEJ) ORAZ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DZ. NR 579, 611, 612, OBR. 29, J.EWID. KROWODRZA, BUDOWA TRZECH ZJAZDÓW Z UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ ORAZ ZJAZDU Z UL. SŁOMCZYŃSKIEGO DODATKOWO NA DZ. NR 572/46, 791/9, OBR., J.EWID. JW. PRZY UL. SŁOMCZYŃSKIEGO/ UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu

Pobierz - 109_Audyt_Słomczyńskiego.doc - 94KB

Pobierz - 01-PLAN-ORIENTACYJNY.pdf - 1.74MB

Pobierz - 02-SYTUACJA.pdf - 1.73MB

Pobierz - OPIS-TECHNICZNY.pdf - 87KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687