Budowa Trasy Łagiewnickiej

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki
wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w
Krakowie

Opinia audytu dla PW

Pobierz - 139_Audyt_Łagiewnicka.docx - 45KB

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu – wyciąg z PW

Pobierz - 1-Rys.-3.1_PAB_594_1300-etap-II.pdf - 6.09MB

Pobierz - 2-Rys.-3.2_PAB_594_1300-etap-II.pdf - 6.95MB

Pobierz - 3-Rys.-3.3_PAB_594_1300-etap-II.pdf - 5.53MB

Pobierz - 4-Rys.-3.1_PAB_594_1300-etap-III.pdf - 5.75MB

Pobierz - 6-Rys.-3.2_PAB_594_1200-etap-III.pdf - 2.7MB

Pobierz - 7-Rys.-3.3_PAB_594_1300-etap-III.pdf - 3.93MB

Pobierz - 8-Rys.-3.1_PAB_594_1500-etap-IV.pdf - 6MB

Pobierz - Przejście_Turowicza.pdf - 5.82MB

Pobierz - Przejście_Turowicza-II.pdf - 5.63MB

Pobierz - rys_6_3.pdf - 1.37MB

Pobierz - rys_6_4.pdf - 1020KB

Pobierz - rys_6_6.pdf - 984KB

Pobierz - rys_6_7.pdf - 2.74MB

Pismo z uwagami audytu dla PW

Pobierz - 138_Audyt_Trasa-Łagiewnicka_PW.docx - 44KB

Projekt Wykonawczy – 17 maja 2018r.

Dokumentacja 

Opinia audytu dla Projektu Budowlanego

Pobierz - 117_Audyt_Trasa-Łagiewnicka_3.docx - 43KB

Stanowisko Projektanta  – odpowiedz na II pismo z uwagami audytu 

Pobierz - Odp.-Projektanta-Trasa-Łagiewnicka.pdf - 1.83MB

Dokumentacja 

Pismo z uwagami audytu  – II 

Pobierz - 117_Audyt_Trasa-Łagiewnicka_2.docx - 44KB

Stanowisko Projektanta  – odpowiedz na I pismo z uwagami audytu

Pobierz - TŁ_stanowisko-projektanta.pdf - 2.26MB

Pismo z uwagami audytu – I

Pobierz - 117_Audyt_Trasa-Łagiewnicka.docx - 46KB

Projekt Budowlany – 30 czerwca 2017r.

Pobierz - Trasa-Łagiewnicka-opis_PAB_MTK_28_6-2017_ver_3.pdf - 456KB

Pobierz - Spis-rysunków-PAB-drogi-zeszyt-1.pdf - 5KB

Pobierz - Spis-rysunków-PAB-drogi-zeszyt-2.pdf - 15KB

Pobierz - PB-orientacja-5-000-PAB.pdf - 4.6MB

Pobierz - Rys.-nr-2-Legenda-1-do-500-PAB.pdf - 546KB

Pobierz - Rys.-3.1_PAB_594_1500.pdf - 4.39MB

Pobierz - Rys.-3.2_PAB_594_1500.pdf - 4.93MB

Pobierz - Rys.-3.3_PAB_594_1500.pdf - 4.64MB

Pobierz - Rys.-3.3a_PAB_594_1600.pdf - 4.39MB

Pobierz - Rys.-3.4_PAB_594_1500.pdf - 3.41MB

Pobierz - Rys.-3.5_PAB_594_1500.pdf - 2.98MB

Pobierz - Rys.-3.6_PAB_594_1500.pdf - 3.9MB

Pobierz - Rys.-nr-4.1-Przekroje-charakterysyczne-trasa-główna.pdf - 1.24MB

Pobierz - Rys.-nr-4.2.1-Przekroje-charakterystyczne-łącznice.pdf - 797KB

Pobierz - Rys.-nr-4.2.2-Przekroje-charakterystyczne-pozostałe-drogi.pdf - 1.06MB

Pobierz - Rys-5.2.1.-Przekroje-podłużne-Ł1_Ł2.pdf - 795KB

Pobierz - Rys-5.2.2.-Przekroje-podłużne-Ł3_Ł4.pdf - 831KB

Pobierz - Rys-5.2.3.-Przekroje-podłużne-Ł5a_Ł5b_6a_6b.pdf - 858KB

Pobierz - Rys-5.2.4.-Przekroje-podłużne-Ł7a_Ł7b_8a_8b.pdf - 1.07MB

Pobierz - Rys-5.3.1.-Przekroje-podłużne-Kobierzyńska.pdf - 532KB

Pobierz - Rys-5.3.2.-Przekroje-podłużne-Nowoobozowa.pdf - 580KB

Pobierz - Rys-5.3.3.-Przekroje-podłużne-Zakopiańska.pdf - 633KB

Pobierz - Rys-5.3.4.-Przekroje-podłużne-Totus-Tuus-Bis.pdf - 620KB

Pobierz - Rys-5.3.5.-Przekroje-podłużne-Turowicza.pdf - 584KB

Pobierz - Rys-5.4.1.-Przekroje-podłużne-pozostałe-drogi-cz_1.pdf - 854KB

Pobierz - Rys-5.4.2.-Przekroje-podłużne-pozostałe-drogi-cz_2.pdf - 1.14MB

Pobierz - Rys.-nr-5.1.1-Profil-podłużny-trasa-główna.pdf - 581KB

Pobierz - Rys.-nr-5.1.2-Profil-podłużny-trasa-główna.pdf - 603KB

Pobierz - Rys.-2.1-Projekt-stałej-organizacji-ruchu.pdf - 3.92MB

Pobierz - Rys.-2.1-Projekt-stałej-organizacji-ruchu-wariant-tymczasowy.pdf - 3.99MB

Pobierz - Rys.-2.2-Projekt-stałej-organizacji-ruchu.pdf - 3.79MB

Pobierz - Rys.-2.2-Projekt-stałej-organizacji-ruchu-wariant-tymczasowy.pdf - 4.07MB

Pobierz - Rys.-2.3-Projekt-stałej-organizacji-ruchu.pdf - 3.76MB

Pobierz - Rys.-2.3a-Projekt-stałej-organizacji-ruchu_.pdf - 3.13MB

Pobierz - Rys.-2.4-Projekt-stałej-organizacji-ruchu.pdf - 3.29MB

Pobierz - Rys.-2.5-Projekt-stałej-organizacji-ruchu.pdf - 3.24MB

Pobierz - Rys.-2.6-Projekt-stałej-organizacji-ruchu.pdf - 3.84MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności