Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z drogą dojazdową

Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z drogą dojazdową i budowa odcinka drogi klasy D ( dojazdowa ) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Krakowie

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - OPIS-9-ZRID.pdf - 1.01MB

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 135_Audyt_PPW-1.docx - 43KB

Pobierz - OPIS-8-ZRID.pdf - 1.02MB

Pobierz - PRZE-CHAR-3.pdf - 416KB

Pobierz - OPIS-1-ZRID.doc - 716KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687