Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony«

Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Opinia audytu

Pobierz - 148_Audyt_Prądnik-Czerwony.docx - 36KB

Projekt budowlany skorygowany po uwagach audytu

Pobierz - SKA_PB_rys.D.2_plan-sytuacyjny-korekta.pdf - 3.1MB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.3_przekroje-typowe-korekta.pdf - 772KB

Pobierz - 066_PB_4.2_M_Wiadukt-nad-L.8-03-Rzut-z-góry.pdf - 372KB

Pobierz - 066_PB_4.2_M_Wiadukt-nad-L.8-05-Przekroje-poprzeczne.pdf - 567KB

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego z 21 grudnia 2018

Pobierz - 147_Audyt_SKA.docx - 36KB

Skorygowany Projekt Budowlany – 21 grudnia 2018

Pobierz - SKA_PB_rys.D.1_orientacja.pdf - 942KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.2_plan-sytuacyjny.pdf - 2.98MB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.3.1_profil-podłużny.pdf - 776KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.3.2_profil-podłużny.pdf - 689KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.3.3_profil-podłużny.pdf - 711KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.1_przekroje-typowe.pdf - 778KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.2_przekroje-typowe.pdf - 669KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.3_przekroje-typowe.pdf - 776KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.4_przekroje-typowe.pdf - 816KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.5_przekroje-typowe.pdf - 782KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.6_przekroje-typowe.pdf - 677KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.7_przekroje-typowe.pdf - 685KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.5_plansza-sieci.pdf - 3.21MB

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego 

Pobierz - 128_Audyt_PR-Pradnik-Czerwony.docx - 42KB

Projekt budowlany

Pobierz - D.01.pdf - 3.97MB

Pobierz - D.2.1.pdf - 2.62MB

Pobierz - D.3.1.pdf - 646KB

Pobierz - D.3.2.pdf - 616KB

Pobierz - D.3.3.pdf - 586KB

Pobierz - D.3.4.pdf - 581KB

Pobierz - D.4.1.pdf - 177KB

Pobierz - D.4.2.pdf - 602KB

Pobierz - D.4.3.pdf - 721KB

Pobierz - D.4.4.pdf - 547KB

Pobierz - D.4.5.pdf - 575KB

Pobierz - D.4.6.pdf - 581KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_Opis-techniczny.pdf - 929KB

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz - 120_Audyt-PR.docx - 44KB

Koncepcja – 11.08.2017

Warinat 0

Pobierz - 066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W0.pdf - 2.68MB

Pobierz - KP_Opis-techniczny-W0.pdf - 3.75MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Sytuacja_D.1.1.pdf - 1.86MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.1.pdf - 674KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.2.pdf - 596KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.3.pdf - 544KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.4.pdf - 571KB

Wariant I

Pobierz - 066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W1.pdf - 3.15MB

Pobierz - KP_Opis-techniczny-W1.pdf - 3.13MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Sytuacja_D.1.1.pdf - 2.1MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.1.pdf - 710KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.2.pdf - 596KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.3.pdf - 714KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.4.pdf - 543KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.5.pdf - 571KB

Wariant II

Pobierz - 066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W2.pdf - 3.21MB

Pobierz - KP_Opis-techniczny-W2.pdf - 3.76MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Sytuacja_D.1.1.pdf - 2.17MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.1.pdf - 710KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.2.pdf - 597KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.3.pdf - 714KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.4.pdf - 544KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.5.pdf - 571KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30