Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony«

Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Opinia audytu

Pobierz - 148_Audyt_Prądnik-Czerwony.docx - 36KB

Projekt budowlany skorygowany po uwagach audytu

Pobierz - SKA_PB_rys.D.2_plan-sytuacyjny-korekta.pdf - 3.1MB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.3_przekroje-typowe-korekta.pdf - 772KB

Pobierz - 066_PB_4.2_M_Wiadukt-nad-L.8-03-Rzut-z-góry.pdf - 372KB

Pobierz - 066_PB_4.2_M_Wiadukt-nad-L.8-05-Przekroje-poprzeczne.pdf - 567KB

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego z 21 grudnia 2018

Pobierz - 147_Audyt_SKA.docx - 36KB

Skorygowany Projekt Budowlany – 21 grudnia 2018

Pobierz - SKA_PB_rys.D.1_orientacja.pdf - 942KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.2_plan-sytuacyjny.pdf - 2.98MB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.3.1_profil-podłużny.pdf - 776KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.3.2_profil-podłużny.pdf - 689KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.3.3_profil-podłużny.pdf - 711KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.1_przekroje-typowe.pdf - 778KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.2_przekroje-typowe.pdf - 669KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.3_przekroje-typowe.pdf - 776KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.4_przekroje-typowe.pdf - 816KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.5_przekroje-typowe.pdf - 782KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.6_przekroje-typowe.pdf - 677KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.4.7_przekroje-typowe.pdf - 685KB

Pobierz - SKA_PB_rys.D.5_plansza-sieci.pdf - 3.21MB

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego 

Pobierz - 128_Audyt_PR-Pradnik-Czerwony.docx - 42KB

Projekt budowlany

Pobierz - D.01.pdf - 3.97MB

Pobierz - D.2.1.pdf - 2.62MB

Pobierz - D.3.1.pdf - 646KB

Pobierz - D.3.2.pdf - 616KB

Pobierz - D.3.3.pdf - 586KB

Pobierz - D.3.4.pdf - 581KB

Pobierz - D.4.1.pdf - 177KB

Pobierz - D.4.2.pdf - 602KB

Pobierz - D.4.3.pdf - 721KB

Pobierz - D.4.4.pdf - 547KB

Pobierz - D.4.5.pdf - 575KB

Pobierz - D.4.6.pdf - 581KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_Opis-techniczny.pdf - 929KB

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz - 120_Audyt-PR.docx - 44KB

Koncepcja – 11.08.2017

Warinat 0

Pobierz - 066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W0.pdf - 2.68MB

Pobierz - KP_Opis-techniczny-W0.pdf - 3.75MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Sytuacja_D.1.1.pdf - 1.86MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.1.pdf - 674KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.2.pdf - 596KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.3.pdf - 544KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.4.pdf - 571KB

Wariant I

Pobierz - 066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W1.pdf - 3.15MB

Pobierz - KP_Opis-techniczny-W1.pdf - 3.13MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Sytuacja_D.1.1.pdf - 2.1MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.1.pdf - 710KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.2.pdf - 596KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.3.pdf - 714KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.4.pdf - 543KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.5.pdf - 571KB

Wariant II

Pobierz - 066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W2.pdf - 3.21MB

Pobierz - KP_Opis-techniczny-W2.pdf - 3.76MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Sytuacja_D.1.1.pdf - 2.17MB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.1.pdf - 710KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.2.pdf - 597KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.3.pdf - 714KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.4.pdf - 544KB

Pobierz - 066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.5.pdf - 571KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30